Kiinteistön omistajalle kuuluvat velvollisuudet

 • Lian, lehtien, roskien sekä irtonaisten esineiden poisto ajoradalta, pyörätieltä ja jalkakäytävältä.
 • Rikkaruohon poistaminen ajoradalta, pyörätieltä ja jalkakäytävältä.
 • Tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen (niitto), enintään kolmen metrin alueella tontin rajasta.
 • Tonttiliittymän ja sen alla olevaan avo-ojaan liittyvän rummun pitäminen läpi vuoden toimivana: auraus, aurauspolanteen poisto ja rummun pitäminen riittävässä määrin toimivana poistamalla sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat.

Kiinteistöjen omistajille kuuluu 1.10.2020 alkaen myös tontin kohdalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapito, joka sisältää seuraavat asiat:

 • Lumen ja jään poisto
 • Pinnan tasaisena pito
 • Liukkauden torjunta
 • Liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poisto
 • Lumivallien poiskuljetus.

Kiinteistön omistajan muut velvollisuudet

 • Ilmoita kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista sillä kadun osalla, jonka puhtaanapito on vastuullasi.
 • Varoita näistä muuta liikennettä

Kaupungille kuuluvat velvollisuudet

 • Istutusten, kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden puhtaanapito
 • Roska-astioiden tyhjentäminen
 • Rikkoutuneen päällysteen korjaus tai uudelleen päällystys.
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pito ja pölyn sidonta.
 • Istutusten, kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapito.

Talvella Kouvolan kaupungin vastuulla ovat pyörätiet ja ajoradat. Näillä kaupunki hoitaa seuraavat asiat:

 • Lumen ja jään poisto
 • Pinnan tasaisena pito
 • Liukkauden torjunta
 • Liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poisto
 • Lumivallien poiskuljetus.

Katujen talvikunnossapitoa (mm. lumen auraus) tehdään mahdollisimman paljon työaikana, klo 7-16 välisenä aikana. Taajamien keskustoissa töitä tehdään tarvittaessa myös aamuyön tunteina, jotta alueet ovat kunnossa ennen liikenteen ruuhkahuippuja.

Pääväylien kadut ja pyörätiet aurataan ensin, jonka jälkeen aurauskalusto siirtyy asuntokaduille. Jos lumisade kestää pitkään, voi käydä niin, että asuntokaduille päästään kunnolla vasta päiviä lumisateen loppumisen jälkeen. Koska pääkadut ja suurimmat kokoojakadut on pidettävä auki työmatkaliikenteen turvaamiseksi, joutuu aurauskalusto joskus palaamaan takaisin pääkaduille, vaikka kaikkia asuntokatuja ei olekaan ehditty aurata.

Lumen vastaanottopaikat

 • Kouvolan kaupungin aurauslumet viedään Kasarminkadulle tai Käpylänrinteelle.
 • Lumen vastaanottopaikoille saa kuljettaa vain lunta.
 • Hae lupa lumenajoon katupäivystyksestä, puh. 020 615 4690.
 • Vastaanottopaikan käyttö maksaa  0,5 euroa kuutiometriltä lunta.

Päivitetty 22.1.2021