Yleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa valtatien 15 Rantahaka-Kouvola tiesuunnittelun mukaisen hankkeen toteuttaminen. Nykyinen yleiskaava ei mahdollista suunnitelmien mukaisia rinnakkaistiejärjestelyjä, vaan asia on ratkaistava yleiskaavamuutoksen yhteydessä.

Yleiskaavan muutos ja laajennus toteutetaan vaiheistettuna siten, että yleiskaava laaditaan koskemaan pääasiassa suunnittelualueen liikenneverkkoa. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarkkuustaso noudattelee voimassa olevan Anjalankosken taajamayleiskaavan tasoa.


Sijainti

Suunnittelualue sisältää valtatie 15:een rajautuvia alueita Inkeroisten ja Myllykosken taajamien läheisyydessä. Yleiskaava-alueen rajaus on tarkentunut valmisteluvaiheen aikaisesta rajauksesta.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Yleiskaava on tullut voimaan 28.1.2020.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 9.12.2019.

Ehdotusvaihe

Yleiskaavaehdotus ja muut ehdotusvaiheen aineistot ovat olleet julkisesti nähtävillä 25.9.-28.10.2019.

Tekninen lautakunta hyväksyi yleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 10.9.2019.

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 17.4.-31.5.2019 Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) ja tällä verkkosivulla. Kaavaluonnosaineistot löydät tämän verkkosivun liitteistä.

Aloitusvaihe

Vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Yleiskaava on tullut vireille kuulutuksella 7.2.2018. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.2.-12.3.2018.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Neuvottelu suunnitteluun liittyvien viranomaisten kanssa pidettiin 21.3.2018. Muistio neuvottelusta on luettavissa tästä.


Päivitetty 8.9.2020