Yleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa valtatien 15 Rantahaka-Kouvola tiesuunnittelun mukaisen hankkeen toteuttaminen. Nykyinen yleiskaava ei mahdollista suunnitelmien mukaisia rinnakkaistiejärjestelyjä, vaan asia on ratkaistava yleiskaavamuutoksen yhteydessä.

Yleiskaavan muutos ja laajennus toteutetaan vaiheistettuna siten, että yleiskaava laaditaan koskemaan pääasiassa suunnittelualueen liikenneverkkoa. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarkkuustaso noudattelee voimassa olevan Anjalankosken taajamayleiskaavan tasoa.


Sijainti

Suunnittelualue sisältää valtatie 15:een rajautuvia alueita Inkeroisten ja Myllykosken taajamien läheisyydessä. Yleiskaava-alueen rajaus on tarkentunut vireilletulon aikaisesta rajauksesta.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 17.4.-31.5.2019 Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) ja tällä verkkosivulla. Kaavaluonnosaineistot löydät tämän verkkosivun liitteistä.

Mahdolliset mielipiteet yleiskaavaluonnoksesta voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö/kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiin otsikoksi
yleiskaavan nimi.

Aloitusvaihe

Vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Yleiskaava on tullut vireille kuulutuksella 7.2.2018. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.2.-12.3.2018.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Neuvottelu suunnitteluun liittyvien viranomaisten kanssa pidettiin 21.3.2018. Muistio neuvottelusta on luettavissa tästä.


Päivitetty 15.4.2019