Yleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa valtatien 15 Rantahaka-Kouvola tiesuunnittelun mukaisen hankkeen toteuttaminen. Nykyinen yleiskaava ei mahdollista suunnitelmien mukaisia rinnakkaistiejärjestelyjä, vaan asia on ratkaistava yleiskaavamuutoksen yhteydessä.

Yleiskaavan muutos ja laajennus toteutetaan vaiheistettuna siten, että yleiskaava laaditaan koskemaan pääasiassa suunnittelualueen liikenneverkkoa. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarkkuustaso noudattelee voimassa olevan Anjalankosken taajamayleiskaavan tasoa.


Sijainti

Suunnittelualue sisältää valtatie 15:een rajautuvia alueita Inkeroisten ja Myllykosken taajamien läheisyydessä. Alueen laajuus on kokonaisuudessaan alustavan rajauksen mukaisesti noin 9,1 km². Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista varten 7.2.-12.3.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Kaavaprosessi etenee valmisteluvaiheeseen (kaavaluonnos) arviolta keväällä 2019.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Neuvottelu suunnitteluun liittyvien viranomaisten kanssa pidettiin 21.3.2018. Muistio neuvottelusta on luettavissa tästä.


Päivitetty 28.2.2019