Virtakiven vierasvenesataman kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkennetaan siten, että venesatama-alueelle olisi mahdollista sijoittaa toinen kylkikiinnityspaikkoja sisältävä laituri ja vesiliikennettä palveleva polttoaineenjakeluasema. Asemakaavassa myös tarkennetaan Kymijoen ja venesatama-alueen kaavallinen rajaus vastaamaan toteutunutta tilannetta.


Kaavamuutosalueen keskeisimmän osan muodostaa vuosina 2019-20 rakennettu Virtakiven vierasvenesatama. Sataman betonirakenteinen laivalaituri ottaa vastaan Kimolan kanavan kautta Päijänteeltä tulevat risteilyalukset ja toimii huoltolaiturina, jossa on pilssi- ja septivesien keräämiseen imulaite sekä vesi- ja sähköpiste. Virtakiven venesatamassa on vierasvenepaikkoja 21 kpl, aisallisia kausivenepaikkoja on 16 kpl ja maalle vedettäviä soutuvenepaikkoja 15 kpl. Satama-alueella on kanoottilaituri, tulentekopaikka, wc-tila ja jätteiden keräyspiste. Pakanavuoren rinteeseen on rakennettu näköalatasanne, josta voi ihailla Pakanavuoren kalliomaalausta ja Kymijoen vesistöalueen luonnon kauneutta.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessä sijaitsevan vierasvenesataman alueen ja osia siihen rajautuvasta Kymijoesta. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,1 ha.


Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo. Asemakaava on valmisteluvaiheessa.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Suunnittelun vaihe

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 2.12.2020.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) on nähtävillä tutustumista varten 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläolon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Virtakiven satama, vireilletulo ja kaavaluonnos”.


Päivitetty 7.12.2020