Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Vilppulanraitin varrella sijaitsevan yleisten rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asumista ja liiketoimintaa palvelevaksi. Korttelissa sijaitsee Jehovan todistajien valtakunnasali. Lisäksi suunnittelualueella sijaitseva rakentamaton yleisten rakennusten kortteli on tarkoitus liittää osaksi Töröstinmäen puistoaluetta.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kankaron kaupunginosassa noin kahden kilometrin päässä Kouvolan keskustasta lounaaseen. Alueen pinta-ala on noin 4,2 ha. Suunnittelualue käsittää Vilppulanraitin ja sen luoteispuolella sijaitsevat yleisten rakennusten korttelialueet sekä osan Töröstinmäen puistoalueesta.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 6.5-8.6.2020 tällä verkkosivulla (www.kouvola.fi/vilppulanraitti) sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13).

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Vilppulanraitti, vireilletulo ja kaavaluonnos”.


Päivitetty 19.5.2020