Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Vilppulanraitin varrella sijaitsevan yleisten rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asumista ja liiketoimintaa palvelevaksi. Korttelissa sijaitsee Jehovan todistajien valtakunnasali. Lisäksi suunnittelualueella sijaitseva rakentamaton yleisten rakennusten kortteli on tarkoitus liittää osaksi Töröstinmäen puistoaluetta.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kankaron kaupunginosassa noin kahden kilometrin päässä Kouvolan keskustasta lounaaseen. Alueen pinta-ala on noin 4,2 ha. Suunnittelualue käsittää Vilppulanraitin ja sen luoteispuolella sijaitsevat yleisten rakennusten korttelialueet sekä osan Töröstinmäen puistoalueesta.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 5.1.2021.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 16.11.2020.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus on nähtävillä 10.9.-12.10.2020 Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 12.10.2020 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki/Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 6.5-8.6.2020 tällä verkkosivulla (www.kouvola.fi/vilppulanraitti) sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13).


Päivitetty 5.1.2021