Tavoitteena on osoittaa Viitakummun alueelle Viertolantien varrelle täydennysrakentamista asumista varten. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan alueen virkistyskäytön kannalta tärkeät metsäalueet.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Viertolantien kaakkoispuolella sijaitsevia alueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Kaavan valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Viitakumpu, kaavaluonnos”.

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa tällä verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.Päivitetty 19.1.2021