Tavoitteena on osoittaa Viitakummun alueelle Viertolantien varrelle täydennysrakentamista asumista varten. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan alueen virkistyskäytön kannalta tärkeät metsäalueet.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Viertolantien kaakkoispuolella sijaitsevia alueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Viitakummun asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 10.8.2021.

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 29.6.2021.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.5.-14.6.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Kouvolassa 12.5.2021                             Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Viitakummun asemakaavaehdotusta ja asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan 4.5.2021 (linkki Dynasty-kokouspalveluun).

Valmisteluvaihe

Kaavan valmisteluvaiheen aineistot olivat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa tällä verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.Päivitetty 10.8.2021