Asemakaavamuutoksen (kaava nro 06/007) tavoitteena on tutkia Viitakummun alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Viertolantien kaakkoispuolella sijaitsevia alueita.

Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavan muutos kuulutetaan vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla ja poikkeustilan vuoksi myös Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13).

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fiPäivitetty 20.5.2020