Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan kumoamisen (31/006) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamisen yhteydessä suunniteltujen liikenneyhteyksien ja meluntorjunnan toteuttaminen Vehkasuontien ympäristössä Myllykosken Kurkisuolla.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella Vehkasuontien kohdalla noin 3 km päässä Myllykosken keskustaajamasta koilliseen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen ja kumoamisen kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on nähtävillä 23.10.-22.11.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 22.11.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski, tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Vehkasuontien kaavaehdotusta kokouksessaan 15.10.2019.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen ja kumoamisen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 27.2.–28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 30.10.2019