Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan kumoamisen (31/006) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamisen yhteydessä suunniteltujen liikenneyhteyksien ja meluntorjunnan toteuttaminen Vehkasuontien ympäristössä Myllykosken Kurkisuolla.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella Vehkasuontien kohdalla noin 3 km päässä Myllykosken keskustaajamasta koilliseen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen ja kumoamisen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 27.2.–28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 15.5.2019