Vannetukun korttelialueen ja sen lähialueiden asemakaavamuutoksessa (kaava nro 02/012) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueen muutossuunnitelmat ja sen sisäisen toiminnallisuuden parantaminen olisi mahdollista toteuttaa.

Kaunisnurmella sijaitsevan Vannetukun korttelialueen asemakaavaan muutetaan siten, että korttelialueen muutossuunnitelmat ja korttelin sisäisen toiminnallisuuden parantaminen on mahdollista toteuttaa. Korttelialueeseen liitetään koko Hitsaajantien katualue sekä osia Koriantien katualueesta sekä korttelialueen hulevesien hallintaan jo käytetty osa Ohtaronpuiston suojaviheralueesta. Kaavassa myös ajanmukaistetaan korttelialueen kaavamerkintöjä ja muutetaan asemakaavassa esitetyt maankäyttöalueiden rajaukset vastaamaan kiinteistöjen muodostusta. Kaavahanke on tullut vireille Vannetukku Oy:n aloitteesta vuonna 2021.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kaunisnurmella rajautuen etelässä Kouvola-Lahti radasta erkanevaan Savonrataan, idässä Ohtaronpuistoon, pohjoisessa Hitsaajantiehen ja länsiosassa Koriasuoraan. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,3 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 22.9.-25.10.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Vannetukku, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 22.9.2021 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 27.9.2021