Asemakaavahankkeen tavoitteena on muokata alueen asemakaavallista suunnitelmaa siten, että Kouvolan Jokelassa sijaitsevan Vanhan Myllytien, Lautarontien ja vt15 risteysalue on mahdollista toteuttaa nykyistä liikenneturvallisemmin.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Jokelassa, noin 6 km ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 5,9 ha ja siihen sisältyy alueella oleva valtatie 15, eli Valkealanväylä sekä siihen liittyvien Lautarontien ja Vanhan Myllytien risteysalueet lähiympäristöineen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2015 aluevaraussuunnitelman ”Maantien 370 ja valtatie 15 parantaminen välillä Kouvola-Valkeala”, jossa Lautaron liittymä parannetaan nykyistä turvallisemmaksi porrastetuksi liittymäksi. Liittymäalueelle on aloitettu tiesuunnitelman laatiminen vuonna 2022. Suunnitelmassa liittymäratkaisu tarkentuu ja suunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville vuonna 2023. Tiesuunnitelmaa ei voi toteuttaa asemakaavan vastaisesti, joten alueen asemakaava tulee muuttaa liittymäratkaisun mukaiseksi.

Kaavahankkeen tavoitteena on siis asemakaavoittaa olemassa olevan valtatie 15 alue ja muuttaa siihen liittyvien alueiden asemakaavat siten, että risteysalue on mahdollista toteuttaa. Lisäksi kaavassa valtatien varteen muodostetaan viheralue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Alueelle on tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa aluevaraussuunnitelman mukaisia meluntorjuntarakenteita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Vanhan Myllytien lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos sai lainvoiman 24.10.2023.


Hyväksyminen

Tekninen lautakunta § 156

Vanhan Myllytien risteyksen lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen aineisto oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 6.9.2023, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, § 156.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot olivat julkisesti nähtävillä 28.6.-7.8.2023 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla. Kaavasta annettiin palautetta.


Ulkopaikkakuntalaisten osallisten kuuleminen

Kaava-alueella sijaitseville ulkopaikkakuntalaisille osallisille lähetettiin kirjeitse tieto kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta 16.6.2023.

Tekninen lautakunta

Vanhan Myllytien risteyksen lähialueen kaavaehdotus ja asemakaava muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 15.6.2023. Lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (§ 130).


Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos oli nähtävillä 26.4.-29.5.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla. Kaavasta annettiin palautetta, joka on kuvattu kaavaselostuksessa.


Tiesuunnitelman osallisten kuuleminen ja suunnitelma-aineistoon tutustuminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kutsuu osallisia keskustelemaan ja tutustumaan tiesuunnitelmaan. Suunnitteluhankkeen kuvaus ja viimeisimmät suunnitelma-aineistot ovat selattavissa ja ladattavissa ELY:n sivuilta. ELY-keskus myös järjestää hankkeeseen liittyen suunnitelman esittelyn 4.5.2023.

Lisätietoja: Valtatien 15 parantaminen Lautaron liittymän kohdalla, Kouvola, tiesuunnitelma


Kaavahankkeen vireilletulo

Vanhan Myllytien ja vt 15 risteyksen lähialueen asemakaavahanke kuulutettiin vireille 26.4.2023.


Aloitusvaihe

Kaavaneuvottelu

Alueen maankäytön muutokseen ja ELY-keskuksen tiesuunnitelmahankkeeseen liittyen pidettiin erillinen kaavaneuvottelu 24.4.2023.

Viranomaisneuvottelu

Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 23.3.2023.

Tiesuunnittelu

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue käynnisti Lautarontien, vt15 ja Vanhan Myllytien risteysalueen tiesuunnitelman laatimisen vuonna 2022.


Päivitetty 8.11.2023

Sivun alkuun