Valkealan koulukeskuksen kaavahankkeen (kaava nro 41/008) tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen toteutunutta maankäyttöä ja kaupungin alueelle laatimia toteutussuunnitelmia. Kaavassa muutetaan kunnantalon eteläpuolisen historiallisesti arvokkaan asuinrakennuksen tontti pientalotontiksi ja turvataan alueen kulttuuri- ja rakennushistorian erityispiirteiden säilyminen.


Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalle Valkealan kirkonkylässä ja se sisältää Valkealan kunnantalon lisäksi koulukeskuksen ja sen lähiympäristön. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu suunnittelun kuluessa.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman kohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille vuoden 2019 aikana.


Aikaisemmat vaiheet

Valkealan koulukeskuksen ja kunnantalon alueella on vireillä alueen toiminnallisuuden parantamiseen liittyvä suunnitelma, jossa tutkitaan uudenlaisen koulukeskuksen rakentamista.

Päivitetty 30.10.2019