Valkealan koulukeskuksen kaavahankkeen (kaava nro 41/008) tarkoituksena on muuttaa alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta maankäyttöä ja koulukeskuksen suunnitelmia. Kaavassa myös muutetaan kunnantalon eteläpuolisen historiallisesti arvokkaan asuinrakennuksen tontti pientalotontiksi ja turvataan alueen kulttuuri- ja rakennushistorian erityispiirteiden säilyminen.


Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalle Valkealan kirkonkylässä sisältäen entisen kunnantalon ja koulukeskuksen alueen sekä niihin rajautuvat kadut ja Likolammen länsiosan. Suunnittelualueen laajuus on noin 8,6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) on nähtävillä tutustumista varten 30.9.-2.11.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 30.9.-2.11.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläolon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Valkealan koulukeskus, vireilletulo ja kaavaluonnos”.


Aikaisemmat vaiheet

Valkealan koulukeskuksen ja kunnantalon alueella on vireillä alueen toiminnallisuuden parantamiseen liittyvä suunnitelma, jossa tutkitaan uudenlaisen koulukeskuksen rakentamista.

Päivitetty 2.10.2020