Valkealan koulukeskuksen kaavahankkeen (kaava nro 41/008) tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen toteutunutta maankäyttöä ja kaupungin alueelle laatimia toteutussuunnitelmia. Kaavassa muutetaan kunnantalon eteläpuolisen historiallisesti arvokkaan asuinrakennuksen tontti pientalotontiksi ja turvataan alueen kulttuuri- ja rakennushistorian erityispiirteiden säilyminen.


Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalle Valkealan kirkonkylässä ja se sisältää Valkealan kunnantalon lisäksi koulukeskuksen ja sen lähiympäristön. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu suunnittelun kuluessa.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.


Aikaisemmat vaiheet

Valkealan koulukeskuksen ja kunnantalon alueella on vireillä alueen toiminnallisuuden parantamiseen liittyvä suunnitelma, jossa tutkitaan uudenlaisen koulukeskuksen rakentamista.

Päivitetty 8.9.2020