Tervaskankaan kaupallisen alueen laajentamisen kaavoitushankkeessa (kaava nro 23/020) mahdollistetaan tilaa vaativien ja liikennehakuisten toimintojen sijoittuminen kaupungin tärkeimmälle kaupalliselle alueelle. Alueen maankäytön suunnittelussa huomioidaan myös valtatie 6:n muuttuneet suunnitelmat ja katuverkon muutostarpeet.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kymintehtaalla käsittäen Tervaskankaan kaupallisen alueen ja Niskalantien välisen alueen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 43 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke kuuluu vuoden 2020 kaavoitusohjelman työkohteisiin.


Päivitetty 8.9.2020