Tervaskankaan kaupallisen alueen laajentamisen kaavoitushankkeessa (kaava nro 23/020) mahdollistetaan tilaa vaativien ja liikennehakuisten toimintojen sijoittuminen kaupungin tärkeimmälle kaupalliselle alueelle. Alueen maankäytön suunnittelussa huomioidaan myös valtatie 6:n muuttuneet suunnitelmat ja katuverkon muutostarpeet.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kymintehtaalla käsittäen Tervaskankaan kaupallisen alueen ja Niskalantien välisen alueen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 43 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke kuuluu vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille vuonna 2019.


Päivitetty 18.7.2019