Asemakaavan muutoksen (10/007) tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 15 varrelle. Lisäksi kaavamuutoksella laajennetaan Kullasvaarantien ja Tehontien risteysaluetta ja päivitetään valtatien melualueella olevat alueet suojaviheralueeksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tykkimäellä valtatien 15 itäpuolella Karjalankadun ja Tehontien välisellä alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana asuminenjaymparisto@kouvola.fi tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Päivitetty 7.3.2019