Kaavamuutoksen (kaava nro 05/003) tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Suutarinpolku 1 sijaitsevan päiväkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen liittämällä katualuetta osaksi korttelia.

Sijainti


Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Mansikka-ahontien itäpuolella sijaitsevan yksityisen päiväkodin tontin sekä Suutarinpolun katualueen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 19.12.2018-20.1.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kouvolassa 19.12.2018 Kaupunkisuunnittelu

Päivitetty 7.3.2019