Asemakaavamuutoksen (kaava nro 05/003) tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Suutarinpolku 1 sijaitsevan päiväkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen liittämällä Suutarinpolun katualue osaksi korttelia.

Sijainti


Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Mansikka-ahontien itäpuolella sijaitsevan yksityisen päiväkodin tontin sekä Suutarinpolun katualueen.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 2.1.2020.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 11.11.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 19.6.–26.7.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan 11.6.2019.

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 19.12.2018-20.1.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kouvolassa 19.12.2018 Kaupunkisuunnittelu

Päivitetty 8.9.2020