Asemakaavamuutoksen (kaava nro 05/003) tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Suutarinpolku 1 sijaitsevan päiväkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen liittämällä Suutarinpolun katualue osaksi korttelia.

Sijainti


Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Mansikka-ahontien itäpuolella sijaitsevan yksityisen päiväkodin tontin sekä Suutarinpolun katualueen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 19.6.–26.7.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 26.7.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski, tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 19.6.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan 11.6.2019.

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 19.12.2018-20.1.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kouvolassa 19.12.2018 Kaupunkisuunnittelu

Päivitetty 30.10.2019