Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Inkeroistentielle laajentamalla tiealuetta korttelialueelle. Korttelin 3165 kaavamääräykset päivitetään.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroistentiellä valtatien 15 läheisyydessä. Suunnittelualue käsittää osan Inkeroistentiestä ja sen pohjoispuolisen korttelin välillä Spännärintie-Teininkalliontie.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on nähtävillä 23.10.-22.11.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 22.11.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski, tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Spännärintien kaavaehdotusta kokouksessaan 15.10.2019.

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 27.2.–28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 30.10.2019