Asemakaavan muutoksen (33/010) tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Inkeroistentielle laajentamalla tiealuetta korttelialueelle. Korttelin 3165 kaavamääräykset päivitetään.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroistentiellä valtatien 15 läheisyydessä. Suunnittelualue käsittää osan Inkeroistentiestä ja sen pohjoispuolisen korttelin välillä Spännärintie-Teininkalliontie.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 27.2.–28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 15.5.2019