Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 10/006) tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran logistiikka-alueen laajentaminen Kouvolan RailGate Finland-suunnitelman 2. vaiheen mukaisesti.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Tykkimäessä sijaitsevan logistiikka-alueen pohjois- ja itäpuolisen alueen, joka lännessä rajautuu Tykkimäentiehen ja idässä Paunolantiehen rajautuviin peltoihin. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Kouvolan kaupungin vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Alueen pinta-ala on n. 41 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava on tullut voimaan 30.3.2020.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 10.2.2020.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen julkisesti nähtäville

Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville (MRA 32 §) edellisen ehdotusvaiheen jälkeen tehtyjen muutosten johdosta. Asemakaavaehdotus oli uudelleen julkisesti nähtävillä 6.11.- 9.12.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.5.-19.7.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 20.2.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 20.2. – 1.4.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Sammalsuon kaavahankkeen (kaava nro 10/006) osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 12.2.2019, jolloin lautakunta päätti merkitä kaavan tiedoksi.

Viranomaisneuvottelu

Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen (Sammalsuo) kaavahanketta käsiteltiin 4.10.2018 järjestetyssä MRL 66 §:n ja MRA 26 ja 31 §:n mukaisessa viranomaisneuvottelussa. Neuvottelun muistio on kaavan liite 5.

Päivitetty 8.9.2020