Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 10/006) tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran logistiikka-alueen laajentaminen Kouvolan RailGate Finland-suunnitelman 2. vaiheen mukaisesti.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Tykkimäessä sijaitsevan logistiikka-alueen pohjois- ja itäpuolisen alueen, joka lännessä rajautuu Tykkimäentiehen ja idässä Paunolantiehen rajautuviin peltoihin. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Kouvolan kaupungin vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Alueen pinta-ala on n. 41 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 22.5.-19.7.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.7.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 22.5.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan 14.5.2019.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 20.2.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 20.2. – 1.4.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Tekninen lautakunta

Sammalsuon kaavahankkeen (kaava nro 10/006) osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 12.2.2019, jolloin lautakunta päätti merkitä kaavan tiedoksi.

Viranomaisneuvottelu

Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen (Sammalsuo) kaavahanketta käsiteltiin 4.10.2018 järjestetyssä MRL 66 §:n ja MRA 26 ja 31 §:n mukaisessa viranomaisneuvottelussa. Neuvottelun muistio on kaavan liite 5.

Päivitetty 21.5.2019