Sakaristonmäen kaavamuutoksen (kaava nro 02/006) tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava siten, että se noudattaa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä, huomioi suojelumääräyksillä alueen arvokkaan rakennusperinnön sekä ohjaa alueen täydennysrakentamista ja kiinteistönmuodostusta alueen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Kasarminmäen kaakkoisosassa Sakaristontien, Kasarminkadun, Pääportinraitin ja Kymenlaaksontien rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,7 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitus- ja valmisteluvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 25.3.-4.5.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi


Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti yleisen suppean ideakilpailun Sakaristonmäen alueen kehittämisestä yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailun tarkoituksena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjaksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja Ratamo-keskuksen rakentamisen myötä vapautuva terveyskeskuksen alue luovat mielenkiintoiset mahdollisuudet alueen kehittämiselle aivan ydinkeskustan tuntumassa.

Lue lisää suunnittelukilpailusta.


Asukasraadissa pääsee vaikuttamaan enemmän!

Alueen jatkosuunnittelua varten kootaan aiheesta kiinnostuneista asukkaista 15 hengen asukasraati. Raatilaiset pääsevät osallistumaan alueen seuraaviin suunnitteluvaiheisiin, kuten asemakaavojen sekä katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan. Asukasraati kokoontuu arviolta kolme kertaa vuodessa muutamien seuraavien vuosien aikana.

Ilmoittaudu asukasraatiin ottamalla yhteyttä alueen kaavoittajaan Kaisa Niilo-Rämään.

Etäasukasillan video katsottavissa toukokuun loppuun saakka

Etäasukasillassa esiteltiin tarkemmin Sakaristonmäen asemakaavamuutoksen taustoja ja kaavaluonnosta.

Kaikille kiinnostuneille avoin tilaisuus järjestettii Teams Live -lähetyksenä keskiviikkona 29.4. klo 16.30-17.30. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa jälkikäteen tästä linkistä toukokuun loppuun saakka.

Päivitetty 8.9.2020