Sakaristonmäen kaavamuutoksen (kaava nro 02/006) tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava siten, että se noudattaa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä, huomioi suojelumääräyksillä alueen arvokkaan rakennusperinnön sekä ohjaa alueen täydennysrakentamista ja kiinteistönmuodostusta alueen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Kasarminmäen kaakkoisosassa Sakaristontien, Kasarminkadun, Pääportinraitin ja Kymenlaaksontien rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille vuoden 2019 kuluessa.


Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti yleisen suppean ideakilpailun Sakaristonmäen alueen kehittämisestä yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailun tarkoituksena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjaksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja Ratamo-keskuksen rakentamisen myötä vapautuva terveyskeskuksen alue luovat mielenkiintoiset mahdollisuudet alueen kehittämiselle aivan ydinkeskustan tuntumassa.

Lue lisää suunnittelukilpailusta.


Asukasraadissa pääsee vaikuttamaan enemmän!

Alueen jatkosuunnittelua varten kootaan aiheesta kiinnostuneista asukkaista 15 hengen asukasraati. Raatilaiset pääsevät osallistumaan alueen seuraaviin suunnitteluvaiheisiin, kuten asemakaavojen sekä katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan. Asukasraati kokoontuu arviolta kolme kertaa vuodessa muutamien seuraavien vuosien aikana.

Ilmoittaudu asukasraatiin ottamalla yhteyttä alueen kaavoittajaan Kaisa Niilo-Rämään.

Päivitetty 30.10.2019