Asemakaavan muutoksessa muokataan alueen maankäytöllistä suunnitelmaa siten, että alueelta olisi tulevaisuudessa mahdollista muodostaa tontteja nykyistä joustavammin. Kaavamuutoksessa siis poistetaan alueen keskeltä toteutumattomat katualuevaraukset ja mahdollistetaan tarvittaessa tonttiliittymän toteuttaminen Tervasmutkan katualueelle.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kymintehtaalla kauppakeskus Veturin pohjoispuolella sijaitsevalla Keski-Anttilan peltoalueella. Alue rajautuu idässä Kuusaantiehen, etelässä Tervasmutkan katualueeseen ja pohjoisessa peltoaukean läpi kulkevan entisen Kytöahontien kohdalla kulkevaan kevyen liikenteen väylään. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 4,9 ha.

Kaava-alue on entistä Keski-Anttilan tilan peltoaluetta, joka ei ole enää ollut viljelykäytössä vuosi-kymmeniin. Alueen itäpuolella kulkee Kouvolan keskustaajaman ja Kuusankosken kaupunkikeskustan yhdistävä kokoojakatu Kuusaantie, joka on rakennettu nykyiselle linjaukselle 1950-luvulla. Suunnittelualueen eteläreunalla kulkee Tervasmutka -niminen katu, johon liittyvät Tervaskankaan- ja Tervasharjunkadut. Tervasmutkan ja Tervasharjunkadun risteysalueelle on toteutettu kiertoliittymä vuonna 2012. Kiertoliittymästä on mahdollista toteuttaa tonttiliittymä sen pohjoispuolella olevalle peltoalueelle.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 15.2.-20.3.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kaavahankkeen vireilletulo

Puhjonaukean asemakaavan muutoshanke kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.2.2023.


Päivitetty 14.2.2023

Sivun alkuun