Asemakaavassa muutetaan Korian entisellä varuskunta-alueella sijaitsevan Pioneerikoulun rakennuksen korttelin ja sen lähialueen rajaus ja kaavamerkinnät siten, että ne vastaavat maastossa toteutunutta tilannetta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijoittuu Korian entisellä varuskunta-alueella sijaitsevan Pioneerikoulun välittömään läheisyyteen. Alueen pinta-ala on noin 1,3 ha. Suunnittelualueen omistaa kokonaisuudessaan Kouvolan kaupunki ja kaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta.

Kouluaukion, Väinö Vainiontien katualueet sekä Pioneerikoulun ja kellarirakennuksen sisältävän korttelin 710 korttelialueiden rajaukset muutetaan vastaamaan toteutunutta tilannetta. Pioneerikoulun korttelialueen käyttötarkoitus ajanmukaistetaan ja sen länsipuolella sijaitseva rakentumaton asuinkerrostalon korttelialue muutetaan lähivirkistysalueeksi. Kyseisellä alueella oleva Pioneeripuiston leikkipaikka huomioidaan omalla kaavamerkinnällä. Kaavassa myös huomioidaan alueelle jo toteutetut yhdyskuntatekniset järjestelmät sekä yleisille alueille toteutetut rakenteet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 16.3.-18.4.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavahankkeesta annettiin kuusi lausuntoa, joiden perusteella kaavaratkaisua on täydennetty. Seuraavaksi asemakaavan muutosehdotus etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn (syksyllä 2022).

Vireilletulo

Korian Pioneerikoulun asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 16.3.2022.


Päivitetty 25.8.2022

Sivun alkuun