Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa korttelin 8053 kiinteistöjen piha-alueiden laajentaminen voimassa olevassa kaavassa vaara-alueeksi varatulle alueelle sekä kaavattomalle alueelle, jossa kulkee rasitteena kaasuputki. Tällä hetkellä akuutti laajennustarve on Peltolan leipomon tontilla. Muiden tonttien kohdalla laajentuva korttelialue jää tulevaisuuden reservialueeksi.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankarossa rajautuen etelässä Alakylän peltoalueeseen, idässä Lauttarannantiehen ja pohjoisessa Alakyläntiehen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,4 ha.

Korttelin 8053 kaikki kolme tonttia on rakennettu. Korttelin teollisuusrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1974, 1977 ja 1979 ja niiden piha-alueet on aidattu. Tonttien peltoaukean puolella kulkenut sähköverkon ilmajohto on poistettu, joten asemakaavan mukaiselle vaara-alueelle ei ole maankäytöllistä tarvetta. Alueen länsipuolella kulkevalla Gasgrid Finland Oy:n maakaasuverkon päärunkolinjalla on vaikutus alueen maankäyttöön. Kaikki korttelin kiinteistöt on liitetty Alakyläntiellä kulkeviin yhdys-kuntateknisiin järjestelmiin. Kaava-alueeseen liittyvä Lauttarannantie on toteutettu.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitusvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 31.8.-3.10.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 31.8.2022 Kaupunkiympäristön suunnittelu

Kaavahankkeen vireilletulo

Peltolan leipomon lähialueen asemakaavahanke kuulutettiin vireille 31.8.2022.


Päivitetty 30.8.2022

Sivun alkuun