Elimäen kirkonkylän itäpuolella olevan Peippolanpellon alueen asemakaavassa (kaava nro 51/001) alueen kaavaa muutetaan siten, että muodostuvalta omakotitaloalueelta on mahdollista luovuttaa houkuttelevia ja kysyntään vastaavia suurikokoisia pientalotontteja. Kaavassa huomioidaan alueen ominaispiirteet ja sen toteutunut käyttö.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Elimäen kirkonkylässä sijaitsevan Peippolan rakentamattoman peltoalueen Vanhamaantien eteläpuolella. Alue on kooltaan noin 20 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 15.5.-30.6.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

15.5.2019 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 8.9.2020