Elimäen kirkonkylän itäpuolella olevan Peippolanpellon alueen asemakaavassa (kaava nro 51/001) muutetaan alueen kaavaa siten, että muodostuvalta omakotitaloalueelta on mahdollista luovuttaa houkuttelevia ja kysyntään vastaavia suurikokoisia pientalotontteja. Kaavassa huomioidaan alueen ominaispiirteet.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue käsittää Elimäen kirkonkylässä sijaitsevan Peippolan rakentamattoman peltoalueen Vanhamaantien eteläpuolella. Alue on kooltaan noin 20 ha ja se rajautuu itäosastaan Teutjokeen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus jakaantuu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheeseen, jonka jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 15.5.2019.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 15.5.-30.6.2019 välisen ajan Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä tällä verkkosivuilla. Kaavasta annettiin palautetta.

Nähtävillä olon jälkeen kaavaratkaisua on tarkennettu annetun palautteen perusteella.

Kaava-alueelle on tehty vuonna 2020 maaperäkairauksia ja niiden perusteella rakennettavuusselvitys, jonka perustella kaavaratkaisua tarkennetaan siten, että kaavassa esitetty rakentaminen tulee sijoittumaan alueelle, jossa maaperä on paremmin rakentamiselle soveltuvaa.

Asemakaavan muutosehdotuksen laadintatyö on parhaillaan meneillä ja se etenee Teknisen lautakunnan käsittelyyn kesällä 2021.


Päivitetty 5.10.2022

Sivun alkuun