Elimäen kirkonkylän länsipuolella olevan Peippolanpellon alueen asemakaavassa (kaava nro 51/001) alueen kaavaa muutetaan siten, että muodostuvalta omakotitaloalueelta on mahdollista luovuttaa houkuttelevia ja kysyntää vastaavia suurikokoisia pientalotontteja. Kaavassa huomioidaan alueen ominaispiirteet ja sen toteutunut käyttö.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Elimäen kirkonkylässä sijaitsevan Peippolan rakentamatonta peltoaluetta Vanhamaantien eteläpuolella. Alue on kooltaan noin 10 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille keväällä 2019.


Päivitetty 5.3.2019