Pappilankujan asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/027) tarkoituksena on mahdollistaa rivitaloasuntojen rakentaminen rakentamattomalle kerrostalotontille. Samalla korttelin keskellä olevan rakentamattoman virkistysalueen maankäyttöä tutkitaan paremmin alueen tarpeita vastaavaksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustassa Valtakadun, Pappilankujan, Pappilanpellontien ja Kaaritien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella on pien- ja kerrostalotontteja, rakentamatonta puistoaluetta ja rakentamaton asuinkerrostalon tontti. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,3 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Pappilankujan asemakaavan muutos on tullut voimaan 5.8.2019.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 17.6.2019

Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavaa kokouksessaan 3.6.2019. Asemakaavaehdotus eteni kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo

Pappilankujan asemakaavan muutos, kaava nro 21/027 on julkisesti nähtävillä 3.4.–6.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet sivulla www.kouvola.fi/pappilankuja

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 6.5.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi.

3.4.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 26.3.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Valmisteluvaihe

Keskustelutilaisuus alueen suunnitelmista

Pallokentän, Pappilankujan ja Kuusaan sillan asemakaavamuutosten sekä Kuusankosken Rantapuiston yleisen alueen suunnitelmien esittelytilaisuus järjestettiin torstaina 21.2. 2019.

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 30.1.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 30.1. – 3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Päivitetty 14.8.2019