Pappilankujan asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/027) tarkoituksena on mahdollistaa rivitaloasuntojen rakentaminen rakentamattomalle kerrostalotontille. Samalla korttelin keskellä olevan rakentamattoman virkistysalueen maankäyttöä tutkitaan paremmin alueen tarpeita vastaavaksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustassa Valtakadun, Pappilankujan, Pappilanpellontien ja Kaaritien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella on pien- ja kerrostalotontteja, rakentamatonta puistoaluetta ja rakentamaton asuinkerrostalon tontti. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,3 ha.


Suunnittelun vaihe

Ehdotusvaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Kaavaehdotus on tulossa nähtäville teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen arviolta 3.4.2019. Liitteet päivitetään kaavaehdotuksen tullessa nähtäville.

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 30.1.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 30.1. – 3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Keskustelutilaisuus alueen suunnitelmista

Pallokentän, Pappilankujan ja Kuusaan sillan asemakaavamuutosten sekä Kuusankosken Rantapuiston yleisen alueen suunnitelmien esittelytilaisuus järjestettiin torstaina 21.2. 2019.


Päivitetty 19.3.2019