Pallokentän asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/023) tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja.


Sijainti

Asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä. Alueeseen kuuluu julkista puistoa, rakentamaton asuin- liike ja toimistorakennusten tontti sekä hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu uuteen rivi- ja paritaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 3,6 ha.


Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Suunnittelun vaihe

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnokseen liittyvät aineistot olivat nähtävillä 6.5.-8.6.2020 tällä sivulla ja Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).


Etäasukasilta

Kaikille kiinnostuneille avoin keskustelutilaisuus järjestettiin Teams Live -lähetyksenä tiistaina 26.5 klo 16.30-17.30. Etäasukasillassa esiteltiin tarkemmin Pallokentän asemakaavamuutoksen taustoja ja kaavaluonnosta. Osallistujat esittivät tilaisuudessa asemakaavoittajalle kysymyksiä.


Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 30.1.2019.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 30.1. – 3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Tekninen lautakunta

Pallokentän alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.1.2019, jolloin lautakunta merkitsi kaavan tiedoksi.

Suunnittelukilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti vuonna 2019 Kuusankosken Pallokentän (kortteli nro 196) suunnittelusta kaksivaiheisen kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka tähtää toteutukseen.

Kaupunki valitsi voittajaksi koko alueen suunnittelua ja toteuttamista varten FH Invest Oy:n , jonka kanssa kaupunki jatkaa kaavasuunnittelua, ja jolle kaupunki tulee luovuttamaan rakennustontit. Voittaneessa kilpailuehdotuksessa on kortteliin sijoitettu neljä kuusikerroksista kerrostaloa.


Kuvassa esitellään Pallokentän alueelle tehty kilpailuehdotus "Koskelo".
Kilpailun voittanut ehdotus ”Koskelo”

Päivitetty 7.12.2020