Pallokentän asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/023) tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja.


Sijainti

Asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä. Alueeseen kuuluu julkista puistoa, rakentamaton asuin- liike ja toimistorakennusten tontti sekä hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu uuteen rivi- ja paritaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 3,6 ha.


Suunnittelukilpailu

Pallokentänalueen suunnittelukilpailun rajaus

Kouvolan kaupunki järjestää Kuusankosken Pallokentän (kortteli nro 196) suunnittelusta kaksivaiheisen kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka tähtää toteutukseen. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat ilmoittautuvat ja ilmoittautuneiden kanssa pidetään yhteinen neuvottelu kilpailuohjelman tarkemmista reunaehdoista. Kilpailuohjelma julkaistaan neuvottelun jälkeen. Toisessa vaiheessa kilpailijat laativat kilpailuohjelman mukaisen suunnitelman, jonka perusteella kilpailu ratkaistaan.

Toisessa vaiheessa kilpailuun osallistujan on laadittava maankäytön suunnitelma kartalla osoitetulle alueelle kilpailuohjelman mukaan. Kaupunki valitsee koko alueen suunnittelua ja toteuttamista varten voittajan, jonka kanssa kaupunki jatkaa kaavasuunnittelua, ja jolle kaupunki tulee luovuttamaan rakennustontit. Kilpailun voittajaksi voidaan vaihtoehtoisesti valita myös kilpailuehdotus, jonka ovat laatineet useat toimijat ja toteuttajat yhdessä.

Ilmoittautuminen

Kilpailu on kaikille avoin, mutta kilpailutyöryhmässä tulee olla mukana ainakin arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun ammattilaisia sekä toteuttaja. Ilmoittautuminen oli 22.2.-14.3.2019 välisenä aikana (jälkiilmoittautuminen on vielä mahdollista) sähköpostilla osoitteeseen asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Ilmoittautumisviestissä pitää olla seuraavat tiedot:
Aihekentässä ’Kuusankosken Pallokentän kilpailuun ilmoittautuminen’ sekä viestissä/liitteessä yrityksen ja työryhmän nimet, arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun ammattilaisten mukanaolon todentaminen, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Neuvottelu

Kilpailijoille järjestettiin neuvottelu 22.3.2019. Neuvottelussa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset löytyvät liitteestä 13.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.4.2019 – 17.6.2019. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Kilpailun järjestelystä vastaa Kouvolan Asuminen ja Ympäristö -toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja Maanomaisuuden hallinta.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 30.1.2019.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 30.1. – 3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Tekninen lautakunta

Pallokentän alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.1.2019, jolloin lautakunta merkitsi kaavan tiedoksi.

Päivitetty 30.10.2019