Pallokentän asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/023) tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, rakentamaton asuin-, liike ja toimistorakennusten tontti sekä Hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu pientaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 26.1.2022.


Aikaisemmat suunnitelun vaiheet

Hyväksyminen

Kouvolan Tekninen lautakunta hyväksyi Pallokentän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 14.12.2021 (Dynasty-tietopalvelu).

Kaavaehdotus

Kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laadittujen vastineiden hyväksyminen Teknisessä lautakunnassa

Kaavaehdotusvaiheen julkisen nähtävillä olon aikana saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditut vastineet ovat ehdotettu hyväksyttäväksi Kouvolan Teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2021 (Dynasty-tietopalvelu).

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen julkinen nähtävilläolo MRL 65§ MRA 27§

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kuusankosken Rantapuiston kehittäminen ja asuinkerrostalokorttelin toteuttaminen osissa.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 2.6.-5.7.2021 tällä verkkosivulla ja Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 5.7.2021 osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, Torikatu 10 / PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, p. 020 615 7404
Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/pallokentta

2.6.2021, Tekninen lautakunta

Muutos hallintosääntöön koskien asemakaavojen hyväksymiskäsittelyä

1.6.2021 voimaan tulleen hallintosääntömuutoksen myötä asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuuston sijaan tekninen lautakunta.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 18.5.2021, ja päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30. päivän ajaksi, sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot (Dynasty palvelu).

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnokseen liittyvät aineistot olivat nähtävillä 6.5.-8.6.2020 tällä sivulla ja Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Etäasukasilta

Kaikille kiinnostuneille avoin keskustelutilaisuus järjestettiin Teams Live -lähetyksenä tiistaina 26.5 klo 16.30-17.30. Etäasukasillassa esiteltiin tarkemmin Pallokentän asemakaavamuutoksen taustoja ja kaavaluonnosta. Osallistujat esittivät tilaisuudessa asemakaavoittajalle kysymyksiä.

Vireilletulo

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 30.1.2019.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 30.1. – 3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Aloitusvaihe

Tekninen lautakunta

Pallokentän alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.1.2019, jolloin lautakunta merkitsi kaavan tiedoksi.


Suunnittelukilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti vuonna 2019 Kuusankosken Pallokentän (kortteli nro 196) suunnittelusta kaksivaiheisen kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka tähtää toteutukseen.

Kaupunki valitsi voittajaksi koko alueen suunnittelua ja toteuttamista varten FH Invest Oy:n , jonka kanssa kaupunki jatkaa kaavasuunnittelua, ja jolle kaupunki tulee luovuttamaan rakennustontit. Voittaneessa kilpailuehdotuksessa on kortteliin sijoitettu neljä kuusikerroksista kerrostaloa.

Kuvassa esitellään Pallokentän alueelle tehty kilpailuehdotus "Koskelo".
Kilpailun voittanut ehdotus ”Koskelo”

Päivitetty 3.2.2022

Sivun alkuun