Asemakaavan tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Koivurannan alueella. Alueella sijaitseva seurakunnan toimintakeskus ja ympäröivä pientaloasutus sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan kaavasuunnittelussa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä etelään. Suunnittelualue sijoittuu Vanhatien ja Lappalanjärven väliselle alueelle ra-jautuen lounaassa Koivurannan asuinalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 34 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.

Nurmirannan kaavahankkeen aloitusvaiheen opaskarttarajaus
Nurmirannan kaavahankkeen aloitusvaiheen opaskarttarajaus

Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava kuulutetaan vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla ja poikkeustilan vuoksi myös Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa tällä verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.Päivitetty 8.9.2020