Niinistössä sijaitsevan Nurmirannan asemakaavan (kaava nro 42/002) tavoitteena on täydentää ja saattaa loppuun Koivurannan asuinalueen asemakaavoitus. Kaavassa otetaan huomioon alueen luonto- ja kulttuuriarvot, ympäröivä pientaloasutus ja mm. alueen kevyen liikenteen yhteydet. Samalla tarkistetaan tarvittaessa lähialueen olevaa asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kaksi kilometriä Valkealan kirkonkylän eteläpuolella Vanhatien varressa ja se rajoittuu lounaasta suosittuun Koivurannan asuinalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 25 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2020 kaavoitusohjelman kohteisiin.


Päivitetty 22.1.2020