Nurmirannan asemakaavan (kaava nro 42/002) tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Koivurannan alueella. Alueella sijaitseva seurakunnan toimintakeskus ja ympäröivä pientaloasutus sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan kaavasuunnittelussa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä etelään. Suunnittelualue sijoittuu Vanhatien ja Lappalanjärven väliselle alueelle rajautuen lounaassa Koivurannan asuinalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 38 ha. Suunnittelualueen rajaus voi tarkentua kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (mm. kaavaluonnos ja kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset) ovat nähtävillä 20.10.-26.11.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä tällä verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Nurmiranta, kaavaluonnos”.

Etäyleisötilaisuus ti 2.11.2021

Kaavahanketta esitellään etäyleisötilaisuudessa Teams-sovelluksen avulla ti 2.11.2021 klo 17.00 alkaen. Linkki tilaisuuteen tullaan päivittämään tälle verkkosivulle ennen tilaisuutta. Teams-esittelytilaisuuteen osallistutaan omalla tietokoneella tai mobiililaitteella, jossa on internetyhteys. Tilaisuutta varten ei tarvitse asentaa Teams-ohjelmaa, vaan tilaisuuteen voi osallistua internet-selaimella. Lue ohjeet etäyleisötilaisuuteen tästä klikkaamalla auki alla olevan ohjeen (pdf, 0,16 Mt):

Klikkaa tästä liittyäksesi esittelytilaisuuteen ti 2.11.-21 klo 17.00 alkaen: linkki esittelytilaisuuteen (Microsoft Teams-palvelu)

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Kouvolassa 20.10.2021                           Kaupunkiympäristön suunnittelu


Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava kuulutettiin vireille 20.5.2020.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Kaava-aineistosta annettiin palautetta.


Päivitetty 22.10.2021