Mustavuoren asemakaavan muutoksessa huomioidaan katu- ja korttelialueilla toteutunut ja tuleva maankäyttö, sekä kulttuurihistorialliset arvot ja arvokkaat luontokohteet.

Kuusankosken kaupunkikeskustan itäpuolella sijaitsevan Mustavuoren lähialueen asemakaavamuutoksessa (kaava nro 23/025) huomioidaan suunnittelualueen toteutunut käyttö ja alueella olevat kulttuurihistorialliset arvot. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset huomioidaan suojelumerkinnöillä ja niiden lähialueet määräyksillä, jotka mahdollistavat asianmukaisten talous- ja huoltorakennusten toteuttamisen ympäristön erityispiirteet huomioiden. Kaavassa myös tarkennetaan Mustavuorentien katualue olevan kadun paikalle. Suvannon- ja Purhatien sekä Purhapolun korttelialueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan. Mustanvuoren rinteillä olevat arvokkaat luontokohteet merkitään kaavakartalle suojelualueina.


Sijainti

Mustavuoren kaavamuutosalue käsittää noin 10 ha alueen Mörkölinjan asuinalueen, Ahlmanintien ja Kymin Ruukin yritysalueen välissä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 16.9.2020.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) on nähtävillä tutustumista varten 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävilläolon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Mustavuori, vireilletulo ja kaavaluonnos”.


Päivitetty 2.10.2020