Kymintehtaalla sijaitsevan Mustavuoren lähialueen asemakaavamuutoksessa (kaava nro 23/025) huomioidaan suunnittelualueen toteutunut käyttö ja alueella olevat kulttuurihistorialliset arvot. Rakennukset huomioidaan suojelumerkinnöillä ja niiden lähialueet määräyksillä ja tarkennetaan kortteli- ja katualueiden rajaukset vastaamaan nykyistä käyttöä.


Sijainti

Mustavuoren kaavamuutosalue käsittää noin 10 ha alueen Mörkölinjan asuinalueen, Ahlmanintien ja Kymin Ruukin yritysalueen välissä.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Suunnittelun vaihe

Voimaantulo

Mustavuoren lähialueen asemakaavamuutos, kaava nro 23/025 sai lainvoiman 26.3.2021.


Hyväksymiskäsittely

Mustavuoren lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 25.1.2021, josta se eteni kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi 8.2.2021.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Mustavuoren lähiympäristön asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin kolme lausuntoa. Kymenlaakson museon lausunnon perusteella tarkennettiin kaavan suojelumääräyksiä.


Tekninen lautakunta 24.11.2020

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 24.11.2020, jolloin lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 181.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutoshanke kuulutettiin vireille 16.9.2020.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä tutustumista varten 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä ja verkkosivuilla. Kaavasta annettiin palautetta. Palautteet ja niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksessa.


Päivitetty 7.5.2021