Kuusankosken kaupunkikeskustan itäpuolella sijaitsevan Mustavuoren asemakaavaa (kaava nro 23/025) muutetaan siten, että Mustavuorentien kulkuyhteydet ja alueen kokonaisuus selkeytyvät. Virkailijataloille kulkeva tie mahtuu kulkemaan kaavan sisällä paikalla mihin se on aikojen saatossa muodostunut. Rakentamattomia tontteja poistuu Suvannontien ja Purhatien varrelta. Kaavassa otetaan huomioon alueen toteutunut käyttö ja historia.


Sijainti

Mustavuoren alue sijaitsee Ahlmanintien varrella, joka kulkee alueen kohdalla Kymijoen rantaviivaa pitkin. Pientaloasutusta alueella on ollut jo 1800-luvun lopulta lähtien. Vanhaa asutusta on säilynyt pääosin Mörkölinjan Kuusankosken puoleisessa päädyssä. Uudempaa rakentamista esiintyy alueen Kouvolan puoleisessa osassa. Asuinalue on vähäliikenteinen ja hyvien kulkuyhteysien varrella. Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat Kuusankosken keskustassa noin kolmen kilometrin päässä. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.

Päivitetty 10.3.2020