Inkeroisissa sijaitsevan Marintien varteen suunnitellaan kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Väylän sijoitusta selvitetään yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ja hanke edellyttää asemakaavan muuttamista. Marintien kaavassa (kaava nro 33/010) tarkistetaan samalla tarvittaessa sen lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisten taajamassa Marintien varrella. Alue on kooltaan noin 4 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille keväällä 2019.


Päivitetty 11.10.2019