Inkeroisissa sijaitsevan Marintien varteen suunnitellaan kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Väylän sijoitusta selvitetään yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ja hanke edellyttää asemakaavan muuttamista. Marintien kaavassa tarkistetaan samalla tarvittaessa sen lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisten taajamassa Marintien varrella. Alue on kooltaan noin 4 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2020 kaavoitusohjelmaan.


Päivitetty 8.9.2020