Inkeroisissa sijaitsevan Marintien varteen suunnitellaan kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Väylän sijoitusta selvitetään yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ja hanke edellyttää asemakaavan muuttamista. Marintien kaavassa (kaava nro 33/010) tarkistetaan samalla tarvittaessa sen lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisten taajamassa Marintien varrella. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2020 kaavoitusohjelmaan.


Päivitetty 9.8.2021