Pentsojan eteläpuolelle sijoittuvassa Loikalanpellon uuden asuinalueen (kaava nro 08/003) asemakaavassa mahdollistetaan uudet korkealaatuiset asumisen ratkaisut aivan kaupungin ydinkeskustan palveluiden ääressä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankarossa, Pentsojan eteläpuolella Kymenlaaksontien ja Ojaäyrääntie välisellä alueella. Uuden asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13,3 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke kuuluu vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille vuonna 2019.


Päivitetty 30.10.2019