Pentsojan eteläpuolelle sijoittuvassa Loikalanpellon uuden asuinalueen (kaava nro 08/003) asemakaavassa mahdollistetaan uudet korkealaatuiset asumisen ratkaisut aivan kaupungin ydinkeskustan palveluiden ääressä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankarossa, Pentsojan eteläpuolella Kymenlaaksontien ja Ojaäyrääntie välisellä alueella. Uuden asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13,3 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavahankkeeseen kuuluu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaihe, jonka jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on vielä aloitusvaiheessa.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaava on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.


Päivitetty 7.12.2020