Lassilanpellontien kaavahankkeen (kaava nro 21/021) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja liikenneväyliin rajautuvien korttelialueiden maankäyttö vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista, alueella olevaa oikeusvaikutteista Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaa sekä alueelle aiemmin tehtyjä suunnitelmia. Yksi kaavan tavoite on myös alueen läpi kulkevan virkistysalueen ja kevyen liikenteen yhteyden vahvistaminen, Lassilanpellontieltä tulevan liikennelähtöisen melun ja tärinän torjuminen sekä laajemman kaupunkialueen hulevesiverkoston toiminnan turvaaminen.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella sijaitsevien Sepän-, Lassilanpellon- ja Kettumäentien rajaaman alueen. Alueen rajautuu länsireunasta kriisiraidealueeseen. Suunnittelualueen laajuus on noin 5,1 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Lassilanpellontien asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 5.8.2019.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 17.6.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 17.4.–20.5.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet sivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 20.5.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi

17.4.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 9.4.2019

Lassilanpellontien ja sen lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Kouvolan kaupungin Teknisessä lautakunnassa 9.4.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 27.2.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 14.8.2019