Mörkölinjan eteläpuolella olevan Kyminaseman alueen asemakaavaa (kaava nro 23/023) muutetaan siten, että asutusalueen ja teollisuusalueen väliin muodostuu laaja lähivirkistysalue sekä suojaviheralue. Rautatien aluevaraukset poistuvat. Tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa ja mahdollistaa tulevaisuudessa uusien tieyhteyksien toteuttaminen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Ahlmanintien länsipuolella Maitolahdentien ja Kyminkadun ympäristössä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 26 ha. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.

Päivitetty 7.12.2020