Kuusaansillan kaavahankkeen (kaava nro 21/024) tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta sekä Kuusankoskintalon että Kymijoen ylittävien Kuusaansiltojen osalta. Kaavassa muokataan Kymijoen Rantapuiston asemakaavaa siten, että alueelle laadittu kehittämissuunnitelma on mahdollista toteuttaa. Kaavassa huomioidaan suojelumerkinnöillä alueella sijaitseva käytöstä poistettu voimajohtopylväs, sekä Kuusankoskitalon ja Kuusankosken kirjaston korttelialue.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kuusankosken kaupunkikeskustassa olevan Kymijoen ja hotelli Sommelon välissä oleva rantapuiston, niihin liittyvän Kuusaantien, Kuusankoskitalon korttelin, sen ja Kymijoen välisen puiston, Kymijoen ylittävän Kuusaansillan sekä Kymintehtaan puoleisen siltaan liittyvän katualueen. Alueen laajuus on noin 6,4 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 16.7.2019.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 27.5.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kuusaansillan asemakaava ja sen lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 21/024 oli julkisesti nähtävillä 20.3.–23.4.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet sivulla www.kouvola.fi/kuusaansilta

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 12.3.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Yleisötilaisuus

Kuusaansillan asemakaavahankkeen yleisötilaisuus pidettiin Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalon juhlasalissa 21.2.2019. Tilaisuudessa esiteltiin samalla kertaa myös Kymijoen rantapuiston yleisen alueen suunnitelmat, Pallokentän asemakaava (kaava nro 21/023) ja Pappilankujan asemakaavan muutos (kaava nro 21/027).

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 27.12.2018.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 2.1. – 11.2.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Aloitusvaihe

Tekninen lautakunta

Kuusaansillan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto olivat käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 18.12.2018, jolloin lautakunta merkitsi kaavan tiedoksi ja päätti, että kaavahanke kuulutetaan vireille.

Päivitetty 18.7.2019