Asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/022) tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoja Kuusankosken entisen kaupungintalon, nykyisen Tekniikka- ja ympäristötalon ja sitä ympäröivien puistoalueiden tulevaisuuden maankäytölle. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää maankäyttöä turvaten alueen rakennus- ja puistohistorialliset sekä kaupunkikuvalliset arvot ja viherverkon jatkuvuus.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken keskustassa, Kuusankosken kaupunginosassa Siltapuistonkadun, Kuusankoskenkadun ja Valtakadun rajaamalla alueella ja siihen kuuluu sekä julkista puistoa että toimistorakennuksia. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.6.-24.8.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kouvolassa 19.12.2018 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 7.3.2019