Asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/022) tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoja Kuusankosken entisen kaupungintalon, nykyisen Tekniikka- ja ympäristötalon ja sitä ympäröivien puistoalueiden tulevaisuuden maankäytölle. Kuusaantien osalta asemakaavaa päivitetään vastaamaan nykytilannetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää maankäyttöä turvaten alueen rakennus- ja puistohistorialliset sekä kaupunkikuvalliset arvot ja viherverkon jatkuvuus.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken keskustassa, Kuusankosken kaupunginosassa Siltapuistonkadun, Kuusankoskenkadun ja Valtakadun rajaamalla alueella ja siihen kuuluu sekä julkista puistoa että toimistorakennuksia. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 2,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Hyväksymiskäsittely

Kaavaehdotus on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 12.10.2020.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65§, MRA 27§)

Kaavaehdotus on liitteineen nähtävillä 15.4.-8.6.2020 tällä verkkosivulla, osoitteessa www.kouvola.fi/kunnantalo ja kaupungintalon info-pisteessä (avoinna arkisin klo 9.00-13.00). Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 8.6.2020 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi.


Valmisteluvaihe

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 28.8.-30.9.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 27.6.2018. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaovat nähtävillä 27.6.-24.8.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 13.10.2020