Kumputien asemakaavamuutoksen (05/004) tarkoituksena on päivittää alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja, mahdollistaa kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen Tapiolankadulla ja turvata alueen arvot.

Alueen asemakaavat on laadittu pääosin 1960-luvulla. Puisto-osien asemakaavat ovat jopa 1930- ja 40-luvuilta sekä 1990-luvun alusta. Päivittämisen tarve on siis ilmeinen. Korttelissa 5044 sijaitseva rivitalo halutaan korvata uudella ja suunnitelma vaatii rakennusoikeuden lisäyksen asemakaavaan. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää asemakaavaa myös viereisten korttelialueiden, Kumputien ja puistoalueiden osalta.

Viereisissä kortteleissa toteutunut rakentaminen on ylittänyt asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja kaavan salliman kerroslukumäärän, jolloin pienetkin muutokset rakennuksissa ovat kaavan vastaisia ja vaativat poikkeamismenettelyä.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Käpylän kaupunginosassa Pikku-Palomäen länsilaidalla. Kaava-alueeseen kuulu julkista puistoa, Kumputien katualuetta sekä kadun molemmilla puolilla olevia rakennettuja korttelialueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 6,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Kumputien asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 29.6.2021


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen kokouksessaan 3.5.2021 (Dynasty).

Kaupunginhallitus

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli asemakaavamuutoksen kokouksessaan 19.4.2021 (Dynasty), ja päätti esittää kaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja, mahdollistaa kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen Tapiolankadulla ja turvata alueen arvot.

Kaavaehdotukset liiteaineistoineen ovat julkisesti nähtävänä 17.2.-22.3.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2021 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Kaavaehdotuksen käsittely Teknisessä lautakunnassa

Kaavaehdotus on hyväksytty Teknisen lautakunnan kokouksessa 9.2.2021 (Dynasty palvelu), jossa se on päätetty asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaava ja tarkistaa kortteleiden rakennusoikeudet vastaamaan jo toteutunutta rakentamista ja suunniteltua tarvetta.

Kaavamuutosten aineistot ovat julkisesti nähtävänä 16.12.2020-25.1.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10), sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 25.1.2021 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta vuonna 2020. Asemakaavan muutos ei sisälly vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.


Päivitetty 31.8.2021

Sivun alkuun