Kotkankallion asemakaavamuutoksen (04/003) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Vahteron kaupunginosassa noin kilometrin päässä Kouvolan keskustasta kaakkoon. Alueen pinta-ala on noin 36,3 ha. Suunnittelualue käsittää Kotkankallionkadun ja Mielakan rinnekeskuksen välisen asuinalueen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä 30.1.-3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma oli nähtävillä 24.10.-23.11.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yleisötilaisuus 30.10.2018

Kaavamuutoksen käynnistämisestä sekä alueen katujen ja vesihuollonsaneerauksesta järjestettiin suunnittelualueen asukkaille ja muillehankkeista kiinnostuneille yleisötilaisuus Vahteron koululla tiistaina 30.10.2018 klo 17.00-19.00. Tilaisuuden muistion voi lukea tästä.


Päivitetty 7.3.2019