Kotkankallion asemakaavamuutoksen (04/003) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen. Korttelirajauksia tarkistetaan tonttien käytön parantamiseksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Vahteron kaupunginosassa noin kilometrin päässä Kouvolan keskustasta kaakkoon. Alueen pinta-ala on noin 36,3 ha. Suunnittelualue käsittää Kotkankallionkadun ja Mielakan rinnekeskuksen välisen asuinalueen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Hyväksyminen

Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 7.9.2020.

Asemakaavan muutos on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavan muutosehdotuksesta saadut lausunnot, muistutukset ja niiden vastineet sekä kaavaan tehdyt vähäiset muutokset olivat Teknisen lautakunnan käsiteltävänä 2.6.2020.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 3.7.–12.8.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Kotkankallion kaavaehdotusta kokouksessaan 25.6.2019.


Valmisteluvaihe

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat olleet nähtävillä 30.1.-3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.10.-23.11.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yleisötilaisuus 30.10.2018

Kaavamuutoksen käynnistämisestä sekä alueen katujen ja vesihuollonsaneerauksesta järjestettiin suunnittelualueen asukkaille ja muille hankkeista kiinnostuneille yleisötilaisuus Vahteron koululla tiistaina 30.10.2018 klo 17.00-19.00. Tilaisuuden muistion voi lukea tästä.


Päivitetty 15.9.2020