Koivukujan asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/030) tavoitteena on päivittää suunnittelualueen lounaisosan korttelirajoja vastaamaan toteutunutta tilannetta ja mahdollistaa tontin toimintoihin ja liikennöintiin kuuluvien alueiden liittäminen osaksi tonttia. Kaupungin tavoitteena on ajantasaistaa kaava vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustassa, Kankaan kaupunginosassa Kalevankadun, Salpausselänkadun sekä Oikokadun rajaamalla alueella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 18.1.2021.


Aikaisemmat suunnitteluvaiheet

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivukujan asemakaavan muutoksen kokouksessaan 7.12.2020.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65§, MRA 27§)

Kaavaehdotus on liitteineen nähtävillä 23.9.-26.10.2020 tällä verkkosivulla, osoitteessa www.kouvola.fi/koivukuja ja kaupungintalon info-pisteessä (avoinna arkisin). Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 27.10.2020 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 11.12.2019-20.1.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää suunnittelualueen lounaisosan korttelirajoja ja ajantasaistaa alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.9.-14.10.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Kaavoituksen käynnistyminen

Asemakaavan muutos on tullut vireille As Oy Koivukodon aloitteesta vuonna 2019. Asemakaavan muutokseen liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus. Asemakaavan toteuttamisesta ei tulla laatimaan maankäyttösopimusta, jos kaavamuutoksessa ei lisätä merkittävästi alueen rakennusoikeutta.


Päivitetty 18.1.2021