Kaavahankkeessa (kaava nro 33/008) on tavoitteena asemakaavan ajanmukaistaminen vastaamaan olevaa tilannetta. Nykyisen kaavan mukaan asemakaavan puistoalueella oleville pientalokiinteistöille (os. Keskustie 27c-e ja Keskustie 29c-f) osoitetaan kaavaan tarvittavat tontit ja katuyhteys. Samalla tarkistetaan kaavamerkintöjä ja rajauksia katualueiden, kortteleiden sekä ohjeellisten tontinrajojen osalta.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisten taajamassa keskeisellä paikalla taajaman rakenteessa. Alue sijoittuu Keskustien, Pihtojentien ja Hallasentie väliselle alueelle. Lisäksi kortteli 13 Hallasentien ja Hirvisuontien välissä kuuluu alueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 10,2 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Keskustien asemakaavan muutos on tullut voimaan 5.8.2019.


Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 17.6.2019.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsittelee asemakaavaa kokouksessaan 14.5.2019. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 27.2. – 29.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet sivuilla.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi, heikki.kauppi(at)kouvola.fi tai 020 615 6066

27.2.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Keskustien asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 12.2.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 13.12.2017 – 29.1.2018 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Kaava-aineistosta annettiin neljä lausuntoa ja jätettiin viisi palautetta. Kaavaratkaisua on täydennetty ja muokattu palautteen ja vireillä olevan katualueiden suunnittelun perusteella.

Päivitetty 14.8.2019