Kouvolan ydinkeskustan länsipuolella sijaitsevan Kasarminmäen asuntoalueen asemakaavamuutoksessa (kaava nro 02/001) ajanmukaistetaan alueen asemakaavaa siten, että se huomioi nykyistä paremmin alueen arvokkaaksi arvioidun rakennetun kulttuuriympäristön.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta länteen Kasarminkadun ja Kuusaantien rajaamalla alueella. Asemakaavan muutosalueen laajuus on noin 18,6 ha. Alue on suurimmalta osaltaan yksityisessä omistuksessa.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavoitukseen kuuluu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheet, joiden jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireille tulo

Asemakaavan muutoshanke on alkujaan käynnistynyt vanhan Kouvolan kaupungin aloitteesta ja se on kuulutettu vireille 7.9.2006.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 7.9.2006 ja se on päivitetty 23.4.2009.

Alkuperäisestä 7.9.2006 vireille kuulutetusta kaavamuutosalueesta on jo hyväksytty erillisinä kaavojen osina seuraavista kaavamuutoksista: Pääportinpuisto (kaava 152_2), Malminpuisto (kaava nro 02/002), Kasarminmäki (kaava nro 02/003) ja Hinkismäki (kaava nro 02/009).

Tavoite on, että asemakaavan muutostyötä jatketaan vuoden 2021 kuluessa.

Päivitetty 3.2.2022

Sivun alkuun