Kaavamuutoksen (kaava nro 03/005) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Sarkolan kaupunginosassa noin kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta. Alueen pinta-ala on noin 13,6 ha. Suunnittelualue käsittää Suomenkadun ja Myllypuronkadun kulmauksessa sijaitsevan ”Karjalaiskylän” asuntoalueen sekä Myllypuronkadun ja sen itäpuolella sijaitsevan puistoalueen.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Karjalaiskylän asemakaavan muutos on tullut voimaan 14.3.2019.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 21.1.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 17.10.-19.11.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Valmisteluvaihe

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävänä 11.7.-31.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla .

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 24.10.2017. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma oli nähtävillä 24.10.-23.11.2017. Suunnittelualueen asukkaille järjestettiin asukasilta 11.10.2017


Päivitetty 14.3.2019