Inkeroisten Karhunkankaan asuinalueen asemakaavanmuutoksen (kaava nro 33/009) tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava siten, että se huomioi alueen valtakunnallisesti merkittäväksi arvioidun rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja mahdollistaa alueen ajanmukaisen korjaus- ja täydennysrakentamisen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisissa. Kaavamuutosalue käsittää Karhunkankaan asuinalueen sekä siihen liittyvät kadut ja virkistysalueet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2020 kaavoituksen työohjelman kohteisiin ja se kuulutetaan vireille vuoden 2020 kuluessa.


Päivitetty 31.8.2021