Korian Kallioniemen tapahtuma-alueen maankäyttöä on tutkittu vuonna 2017 kehittämissuunnitelman avulla. Alueen kehittäminen ja Tanssilavantien katumuutokset edellyttävät asemakaavan muutosta. Kallioniemen kaavahanke (kaava nro 52/007 aloitetaan tarvittaessa vuonna 2021.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Korian taajamassa sijaitsevan Tanssilavantien, Kallioniemen tanssilavan ja sen lähialueen. Alue rajoittuu Kymijoen rantaan ja rautatiealueeseen ja on kooltaan noin 10 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavahankkeeseen liittyy aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheet, joiden jälkeen kaavahanke etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on nyt aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke ei ole vielä vireillä.


Päivitetty 31.8.2021