Korian Kallioniemen tapahtuma-alueen kehittämistä tutkitaan kehittämissuunnitelman avulla. Kehittämissuunnitelmassa Korian Ponnen ja kaupungin omistamia alueita käsitellään kokonaisuutena. Korian Ponnen kanssa sovitaan alueen mahdollisesta kehittämisestä ja alueen rajauksista. Kehittäminen voi edellyttää asemakaavan muutosta (kaava nro 52/007), joka aloitetaan tarvittaessa vuonna 2019.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Korian taajamassa sijaitsevan Kallioniemen tanssilava-alueen ja sen lähialueen. Alue rajoittuu Kymijoen rantaan on kooltaan noin 10 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman kohteisiin ja se kuulutetaan vireille vuoden 2019 aikana.


Päivitetty 11.10.2019