Korian Kallioniemen tapahtuma-alueen maankäyttöä on tutkittu vuonna 2017 kehittämissuunnitelman avulla. Siihen perustuvassa asemakaavassa muutetaan alueen maankäytöllinen tilanne siten, että Kallioniemen tanssilavan ja venesataman kehittämiseen ja Tanssilavantien liikenneturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet olisi mahdollista toteuttaa. Lisäksi kaavassa ajanmukaistetaan alueeseen kuuluvien kortteli-, katu-, rautatie-, vesi- ja lähivirkistysalueiden rajaukset ja kaavamerkinnät vastaamaan alueen jo toteutunutta tilannetta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijoittuu Korian Kallioniemeen, Kymijoen, Tanssilavantien, Tavinkujan ja Kouvola-Lahti rautatien rajaamalle alueelle. Alueen pinta-ala on noin 13,7 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaava ja asemakaavan muutoksen hyväksymispäätös ja siten kaava on saanut lainvoiman 1.7.2022.


Hyväksyminen

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.5.2022 (Dynasty-tietopalvelu).


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 66§ MRA 27§

Korian Kallioniemen lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 52/007) asetetaan julkisesti nähtäville 16.3.-18.4.2022 väliseksi ajaksi Kouvolan kaupungintalon infopisteeseen (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti viimeistään 18.4.2022 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Kirjaamo PL 85 45101 Kouvola tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi

Tekninen lautakunta 7.3.2022

Korian Kallioniemen lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 7.3.2022, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.


Tanssilavantien katusuunnitelma

Kallioniemen kaava-alueella sijaitsevan Tanssilavantien katusuunnitelma on nähtävillä 2.-16.2022 välisenä aikana. Katusuunnitelmasta ei jätetty muistutuksia.


Aloitusvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos oli nähtävillä 8.12.2021-17.1.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautteita. Vastineet on kirjattu kaavaselostuksen sivuille 17-27.

Vireilletulo

Korian Kallioniemen lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 8.12.2021.


Päivitetty 21.7.2022

Sivun alkuun