Jaalan Kallioistentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 61/004) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja maankäyttöalueiden rajaukset siten, että ne mahdollistavat sataman muutostyöt vastaamaan muuttuvia veneilytarpeita Kimolan kanavan avaamisen myötä.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Jaalan kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevan Sahaniemen, eli Kallioistenniemen itäosassa sijaitsevan venesataman ja siihen liittyvän Kallioistentien alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Hyväksyminen

Asemakaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee asemakaavaa kokouksessaan 3.3.2020. Asemakaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.2.-11.3.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Jaalan Kallioistentien asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.1.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot viranomaisilta.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 15.11.2017.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavaratkaisusta annettiin lausuntoja ja palautetta, joiden perusteella kaavasuunnitelmaa on tarkennettu.

Kallioistenniemen venesataman rakennussuunnitelmatyöt etenevät Kimolan kanavan avaamiseen ja Pyhäjärven veneilypalveluiden kehittämiseen liittyen.

Päivitetty 27.2.2020