Kaaritien lähialueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/007) ajanmukaistetaan alueen asemakaavaa siten, että Kaaritien ja Kymijoen välisen alueen maankäyttö vastaisi alueelle tehtyjä Kuusankosken rantapuiston yleissuunnitelmaa. Suunnittelualueeseen kuuluvien puistoalueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös pientalotonttien sijoittamista Kaaritien eteläpuolelle.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella käsittäen Ellin-, Kaari- ja Helsingintien sekä Kymijoen välisen alueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 13 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 14.10.-16.11.2020 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla ja kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10). Mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi tai Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavamuutos on nyt aloitusvaiheessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (kaavan työohjelma) on nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 20.5.-22.6.2020 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä verkkosivun lisäksi Kaupungintalon info-pisteessä osoitteessa Torikatu 10 arkisin klo 9-13.


Päivitetty 24.11.2020