Kaaritien lähialueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/007) ajanmukaistetaan alueen asemakaavaa siten, että Kaaritien ja Kymijoen välisen alueen maankäyttö vastaisi alueelle tehtyjä Kuusankosken rantapuiston yleissuunnitelmaa. Suunnittelualueeseen kuuluvien puistoalueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös pientalotonttien sijoittamista Kaaritien eteläpuolelle.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella käsittäen Ellin-, Kaari- ja Helsingintien sekä Kymijoen välisen alueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 13 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Kaaritien asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 10.8.2021.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Asemakaava ja asemakaavamuutos esitetään teknisen lautakunnan kokoukseen hyväksyttäväksi 29.6.2021 (Dynasty palvelu)

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus liiteaineistoineen oli julkisesti nähtävänä 17.2.-22.3.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 9.2.2021 ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä 14.10.-16.11.2020 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla ja kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10). Kaavasta annettiin palautetta.

Asemakaavan muutosehdotus on laadinnassa ja seuraavaksi kaavaehdotus etenee Teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.5.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (kaavan työohjelma) oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 20.5.-22.6.2020 välisenä aikana Kaupungintalon info-pisteessä osoitteessa Torikatu 10 ja kaupungin internet-sivuilla. Suunnitelmasta annettiin palautetta.


Päivitetty 31.8.2021

Sivun alkuun