Kaaritien lähialueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/007) ajanmukaistetaan alueen asemakaavaa siten, että Kaaritien ja Kymijoen välisen alueen maankäyttö vastaisi alueelle tehtyjä Kuusankosken rantapuiston yleissuunnitelmia. Suunnittelualueeseen kuuluvien puistoalueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella käsittäen Ellin-, Kaari- ja Helsingintien sekä Kymijoen välisen alueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 85,3 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke kuuluu vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille vuonna 2019.


Päivitetty 18.7.2019