Kaaritien lähialueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/007) ajanmukaistetaan alueen asemakaavaa siten, että Kaaritien ja Kymijoen välisen alueen maankäyttö vastaisi alueelle tehtyjä Kuusankosken rantapuiston yleissuunnitelmia. Suunnittelualueeseen kuuluvien puistoalueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella käsittäen Ellin-, Kaari- ja Helsingintien sekä Kymijoen välisen alueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 85,3 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaava on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.


Päivitetty 13.2.2020