Juholankadun asemakaavamuutoksen (kaavanro 11/004) Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on liittää nykyinen teollisuusraiteen alue osaksi sitä reunustavia korttelialueita ja muuttaa alueen käyttötarkoitus vastaamaan paremmin alueen eteläosan toteutunutta maankäyttöä sekä yleiskaavaa.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustan länsipuolella Korjalan kaupunginosassa, Kaitilankadun pohjoispuolella. Siihen kuuluu teollisuusalueella olevien tonttien lisäksi rautatiealuetta sekä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 12 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos, Juholankatu (11/004) on saanut lainvoiman 21.4.2022.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Juholankadun asemakaavamuutos on hyväksytty 7.3.2022 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa

(Dynasty-tietopalvelu).

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo MRL 65§ MRA 27§

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen nykyinen asemakaava vastaamaan toteutunutta maankäyttöä ja yleiskaavaa, sekä muuttaa alueen keskellä oleva teollisuusraidealue korttelialueeksi.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat nähtävillä 8.12.2021-17.1.2022 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 17.1.2022 osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 8.12.2021, Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotuksen ja nähtävilläolon hyväksyminen Teknisen lautakunnan kokouksessa

Juholankadun asemakaavan muutosehdotus sekä sen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi hyväksyttiin Kouvolan Teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2021 (Dynasty-tietopalvelu).

Aloitus ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Asemakaavojen muutosehdotus on nähtävillä 11.3.-20.4.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45701 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Päivitetty 22.4.2022

Sivun alkuun