Juholankadun asemakaavamuutoksen (kaavanro 11/004) Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on liittää nykyinen teollisuusraiteen alue osaksi sitä reunustavia korttelialueita ja muuttaa alueen käyttötarkoitus vastaamaan paremmin alueen eteläosan toteutunutta maankäyttöä sekä yleiskaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustan länsipuolella Korjalan kaupunginosassa, Kaitilankadun pohjoispuolella. Siihen kuuluu teollisuusalueella olevien tonttien lisäksi rautatiealuetta sekä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 12 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Asemakaavojen muutosehdotus on nähtävillä 11.3.-20.4.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45701 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi


Päivitetty 31.8.2021