Inkeroisten Tehtaanmäen asemakaavamuutoksen (kaava nro 33/004) tarkoituksena on mahdollistaa asemakaavan teollisuuskorttelissa olevien Stora Enso Oyj:n omistamien rakennusten myynti. Ennen alueella olevien rakennusten myyntiä tulee alue jakaa tonteiksi, joka edellyttää asemakaavan muuttamista.

Kaavassa tarkoituksena on osoittaa alueelta asuinkorttelit sekä puisto- ja katualueet. Kaavassa huomioidaan myös alueen valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioitu rakennettu kulttuuriympäristö.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Inkeroisten kartonkitehtaan ja Anjalan paperitehtaan välisen asunto ja hallintoalueen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 13 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille keväällä 2019.


Aikaisemmat vaiheet

Selvitykset

Anjalankosken ja Inkeroisten tehtaisen välialueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoista on valmistunut selvitys 12.7.2018.

Kaavoitussopimus

Asemakaavan muutos on tullut vireille Stora Enso Oyj:n aloitteesta. Hankkeesta laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimus.

Päivitetty 30.10.2019