Korialla sijaitsevan entisen Hankkijan alueella asemakaavassa (kaava nro 52/004) tutkitaan olevien vanhojen tuotanto- ja varastorakennusten uusiokäyttöä ja alueen kiinteistön rajaamiseen liittyviä suunnittelukysymyksiä.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Korian taajamassa sijaitsevan entisen ns. Hankkijan alueen ja osan sen lähialueesta. Alue on kooltaan noin 4 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille keväällä 2019.


Päivitetty 30.10.2019