Hankkijan alueen asemakaavassa (kaava nro 52/004) tutkitaan olevien vanhojen tuotanto- ja varastorakennusten uusiokäyttöä ja alueen kiinteistön rajaamiseen liittyviä suunnittelukysymyksiä.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Korian taajamassa sijaitsevan entisen ns. Hankkijan alueen ja osan sen lähialueesta. Alue on kooltaan noin 4 ha. Suunnittelualueen tarkkaa rajausta ei ole tehty ja se tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Kaavahanke ei ole vielä vireillä.


Päivitetty 31.8.2021