Halkotorinkuja 4:n asemakaavamuutoksessa (01/032) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa voimassa olevassa asemakaavassa esitettyä korkeampi kerrostalo.

Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan Halkotorin ja Pohjolatalon välissä olevan rakentumattoman tontin asemakaavaa muutetaan siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa voimassa olevassa asemakaavassa määritettyä korkeampi asuinkerrostalo (V -> VII kerrosta). Rakennuksen suunniteltu tuleva rakennuttaja on Kouvolan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Kouvolan Asunnot Oy. Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen pohjoisessa Halkotorinkujaan, idässä Halkotoriin, etelässä Halkoraittiin ja länsiosassa Pohjolataloon. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 0,2 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 31.3.2021.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Halkotorinkuja 4, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 31.3.2021 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 25.3.2021