Halkotorinkuja 4:n asemakaavamuutoksessa (01/032) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa voimassa olevassa asemakaavassa esitettyä korkeampi kerrostalo.

Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan Halkotorin ja Pohjolatalon välissä olevan rakentumattoman tontin asemakaavaa muutetaan siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa voimassa olevassa asemakaavassa määritettyä korkeampi asuinkerrostalo. Rakennuksen suunniteltu tuleva rakennuttaja on Kouvolan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Kouvolan Asunnot Oy. Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen pohjoisessa Halkotorinkujaan, idässä Halkotoriin, etelässä Halkoraittiin ja länsiosassa Pohjolataloon. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 0,2 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Halkotorinkuja 4:n asemakaavan muutos sai lainvoiman 19.10.2021. Voimaantulokuulutus julkaistiin 25.10.2021.


Hyväksyminen

Halkotorinkuja 4:n asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 7.9.2021.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65§, MRA 27§)

Asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta on kuulutus Kouvolan sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 23.6.2021.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 23.6.-2.8.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 2.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 23.6.2021 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.6.2021

Halkotorinkuja 4:n asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 15.6.2021, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 31.3.2021.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin palautetta. Palautteet ja niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilta 11-13.


Päivitetty 26.10.2021

Sivun alkuun