Lehtomäessä sijaitsevan Haavikujan asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa korttelin 7154 keskellä oleva korttelien 7154 ja 7155 tonteille varattu asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue ja liittää se siihen rajautuviin tontteihin. Kaavassa myös muutetaan osa toteutumattoman korttelin 7155 osan rajausta ja kaavamerkintöjä siten, että se vastaa nykyajan rakentamisen tarpeita.


Sijainti

Suunnittelualue sisältää kaupungin keskustaajaman pohjoispuolella sijaitsevassa Lehtomäessä sijaitsevat Haavikujaan liittyvät alueet, joka rajautuvat Ahvenpuistoon, Haukitiehen ja Tyttilammenkatuun. Alueen pinta-ala on n. 2 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 27.2.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Kaavoitusaloite

Kouvolan Asunnot Oy on jättänyt 7.2.2019 aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta.

Päivitetty 5.3.2019