Lehtomäessä sijaitsevan Haavikujan asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa korttelin 7154 keskellä oleva korttelien 7154 ja 7155 tonteille varattu asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue ja liittää se siihen rajautuviin tontteihin. Kaavassa myös muutetaan osa toteutumattoman korttelin 7155 osan rajausta ja kaavamerkintöjä siten, että se vastaa nykyajan rakentamisen tarpeita.


Sijainti

Suunnittelualue sisältää kaupungin keskustaajaman pohjoispuolella sijaitsevassa Lehtomäessä sijaitsevat Haavikujaan liittyvät alueet, joka rajautuvat Ahvenpuistoon, Haukitiehen ja Tyttilammenkatuun. Alueen pinta-ala on n. 2 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Haavikujan asemakaavan muutos on tullut voimaan 5.8.2019.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 17.6.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 17.4.–20.5.2019 välisenä aikanan tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet sivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 20.5.2019 klo 15.00 osoitteella:
Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi

17.4.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 9.4.2019

Haavikujan lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Kouvolan Teknisen lautakunnan kokouksessa 9.4.2019, jolloin lautakunta päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 27.2.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavoitusaloite

Kouvolan Asunnot Oy on jättänyt 7.2.2019 aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta.

Päivitetty 14.8.2019