Haanojanpuiston laajennusalueen asemakaavassa (kaava nro 08/007) tavoitteena kaavoittaa Myllypuronkujalle asianmukainen kääntöpaikka. Kaavassa tutkitaan myös asuinrakentamiselle soveltuvien korttelialueiden sijoittamista kääntöpaikan yhteyteen ja alueen eteläosassa sijaitsevan toteutumattoman Karjettapihan alueelle. Muu osa alueesta kaavoitetaan Haanojan urheilualueen palveluja tukevaksi urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankarossa, Haanojan urheilukeskuksen itäpuolella Penttilänpellon ja Tasankotien välisellä alueella. Uuden asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 10,9 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Suunnittelun vaihe

Voimaantulo

Haanojanpuisto 2 asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 08/007 sai lainvoiman 8.7.2021.


Hyväksyminen

Haanojanpuisto 2 asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 08/007 oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 17.5.2021 (§191), josta se eteni hyväksyttäväksi Kouvolan kaupunginvaltuuston kokoukseen 24.5.2021 (§62).


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Haanojanpuisto 2:n asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet muutoksia julkisesti nähtävillä olleeseen kaavaan.


Tekninen lautakunta

Haanojanpuisto 2:n kaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.3.2021, jolloin lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Haanojanpuiston 2 asemakaava ja asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 20.1.2021.

Haanojanpuisto 2 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä sekä tällä verkkosivulla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautetta, joiden perusteella kaavaratkaisua on tarkennettu.


Päivitetty 6.8.2021