Haanojanpuiston laajennusalueen asemakaavassa (kaava nro 08/007) tavoitteena kaavoittaa Myllypuronkujalle asianmukainen kääntöpaikka. Kaavassa tutkitaan myös asuinrakentamiselle soveltuvien korttelialueiden sijoittamista kääntöpaikan yhteyteen. Muu osa alueesta kaavoitetaan Haanojan urheilualueen palveluja tukevaksi urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankarossa, Haanojan urheilukeskuksen itäpuolella Penttilänpellon ja Tasankotien välisellä alueella. Uuden asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 10,1 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavahankkeeseen kuuluu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaihe, jonka jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on vielä aloitusvaiheessa.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaava on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.


Päivitetty 7.12.2020