Voikkaan Hirvelässä vireillä oleva kaavahankkeen (kaava nro 22/010) tavoitteena on ajanmukaistaa Brejlinin-, Hirvelän- ja Suurhirventien risteysalueiden sekä niihin rajautuvien korttelialueiden rajaukset vastaamaan alueen toiminnallisuutta parantavia suunnitelmia. Kaavassa muodostuvat uudet korttelialueet mahdollistavat sekä alueen asumiskäytön että Kymijoen veneilypalveluiden parantamisen.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessä sijaitsevat Brejlinin-, Hirvelän-, Suurhirventien risteysalueet sekä niihin ja Brejlininpolkuun rajautuvat kortteli- ja puistoalueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 11,6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 6.2.-11.3.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 11.3.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Tekninen lautakunta

Voikkaan Brejlinin-, Hirvelän- ja Suurhirventien lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.1.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot viranomaisilta.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 15.11.2017.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavaratkaisusta annettiin lausuntoja ja palautteita, joiden perusteella kaavasuunnitelmaa on tarkennettu. Kaava-aluetta on myös pienennetty valmisteluvaiheen kuulemisen aikana esillä olleesta kaavakartasta. Lausunnot ja palautteet sekä niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksesta.

Päivitetty 5.3.2019