ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2021-2022.

Ketkä voivat hakea?

  • henkilöasiakkaat
  • taloyhtiöt
  • ARA-yhteisöt.

Miten haet?

Voit hakea hakulomakkeella, joka toimitetaan ARAlle. Kullekin hakijaryhmälle on oma hakulomakkeensa, jotka löydät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi.

Ensin suunnitelmat valmiiksi

Energia-avustushakemukseen tarvitset monenlaista tietoa liitteeksi, joten on hyvä aloittaa niistä. Tarvitset ammattilaisen laatimia dokumentteja, joten ota yhteyttä asiantuntijaan ennen avustuksen hakemista.

Teetä kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet ennen hakemuksen lähettämistä. Näitä ovat:

  • laskelma rakentamisajankohdan E-luvusta
  • laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun
  • asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.

ARA suosittelee, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löydät ARAn energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi.

Päivitetty 15.11.2021

Sivun alkuun