Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuteen saapuneesta luvanhakijan tekemästä valituksesta