Ympäristölupapäätös Länsi-Jaalan Metsästäjät ry/Jaalan Metsästysseura ry

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 7.9.2022 käsitellyt Länsi-Jaalan Metsästäjät ry/Jaalan Metsästysseura ry:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan Jaalan ampumaradan toimintaan osoitteessa Kangasmäentie 218, 47710 Jaala (RN:o 286-476-1-362). Samalla on myönnetty lupa tuhkan hyödyntämiseen ampumaradan sivu- ja taustavallin korottamisessa. Korotukset tehdään meluntorjunnan vuoksi. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Toiminnasta voi aiheutua melua.

Jaalan ampumaradan toiminta koostuu kahdesta haulikkoradasta (skeet ja trap), hirviradasta, luodikkoradasta ja pistooli- ja pienoiskivääriradasta. Toiminta on alkanut vuonna 1987. Radalla on ampumaratatoimintaa 15.4.–15.10. tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9–21 sekä lauantaina klo 9–17. Rata on merkitty maastoon kyltein.

Viime vuosina laukausmäärä on ollut keskimäärin 44 000 laukausta/vuosi (34 000 haulikkoradoilla ja 10 000 hirvi- ja luodikkoradalla). Pistooli- ja pienoiskivääriradan käyttö on ollut hyvin vähäistä. Maksimilaukausmääräksi tulevaisuudessa arvioidaan noin 90 000 laukausta vuodessa.

Ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ampumaradalle on tehty melumallinnus vuonna 2021, jonka perusteella ampumaratamelun ohjearvot ylittyvät useilla kohteilla, minkä johdosta ampumaradalle tullaan tekemään meluntorjuntatoimenpiteitä.

Päätös on kuulutusaikana 14.9. – 21.10.2022 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Ympäristölupapäätös / Länsi-Jaalan Metsästäjät ry, Jaalan Metsästysseura ry (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 21.10.2022. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.9.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 14.9.2022 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun