Ympäristölupahakemus / Kymen Seudun Osuuskauppa

Kymen Seudun Osuuskauppa on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee ABC S-market Tornionmäen jakeluasematoimintaa osoitteessa Utinkatu 52, 45200 Kouvola (RN:o 286-6-6059-3). Kyseessä on uusi toiminta ja se sijaitsee 1E -luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Toiminnasta voi aiheutua liikenteen aiheuttamaa melua ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Uusi ABC automaattiasema on tarkoitus rakentaa kiinteistölle, jolla jo sijaitsee S-market ja pesuhalli. Kyseessä on kylmäasema ja sen käyttö on mahdollista ympäri vuorokauden. Hakemuksessa on esitetty, että asema rakennetaan standardin SFS 3352 mukaisella pohjavesialuille määritellyllä kaksoispidätystekniikalla (mm. säiliöt, putkistot, öljynerottimet, maaperän suojaukset sekä vuodonilmaisu- ja hälytysjärjestelmät).

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 14.9. – 13.10.2022 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Ympäristölupahakemus, Kymen Seudun Osuuskauppa (pdf 242 kt)
Ympäristölupahakemuksen liitteet, Kymen Seudun Osuuskauppa (pdf 17 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa13.10.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, p. 020 615 8016.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.9.2022

Kouvolassa 14.9.2022 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun